Jouw expertise: Wijkzorg

De historie van de wijkzorg van Vivent gaat ver terug. In 1932 ontstond namelijk de Wit-Gele kruisvereniging. Later werd dit onderdeel van Vivent. Ons werkgebied strekt zich uit over de gemeenten Boxtel, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Vlijmen.

Het kan altijd gebeuren dat iemand thuis zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, een ongeval, bij een chronische of terminale ziekte of een handicap. Maar ook wanneer ouderdom ervoor zorgt dat er hulp nodig is in de dagelijkse levensbehoeften.
Onze zorgprofessionals in de wijk staan dan voor deze mensen klaar. Zij maken het verschil door de focus te leggen op het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt, het ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. Hierdoor zorgen zij er voor dat de cliënt zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Verschillende expertises

Vivent wijkzorg is groot en bestaat uit verschillende expertises:

 • Reguliere zorg; die vooral geboden wordt door onze verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen;
 • Specialistische zorg; die wordt gegeven door onze gespecialiseerd verpleegkundigen, aan cliënten met een chronische of levensbedreigende ziekte;
 • We bieden ook 24/7 speciale zorg bij mensen thuis die je normaal gesproken in een ziekenhuis zou verwachten;
 • We hebben gespecialiseerd thuisbegeleiders; zij zijn er voor cliënten die de regie op het dagelijks leven (even) kwijt zijn.

Afwisselend werk

Elke stad, elk dorp of elke wijk is anders. Maar denk ook aan de verschillen in cliënten, ziektebeelden of culturen die je tegenkomt. Achter elke voordeur schuilt een ander verhaal. Dát maakt het werken in de wijk zo’n fantastische uitdaging en afwisselend.

Iedere dag is anders, doordat de cliënten allemaal een andere zorgvraag hebben. Dit maakt het werk erg afwisselend en uitdagend.
Inge Niessen
Verzorgende IG EVV

Werken in wijkteams

We werken met 26 wijkteams. In één van deze teams werk je samen met collega verzorgenden IG, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en zorgprofessionals in opleiding. Met de fiets of met de auto bezoek jij zelfstandig cliënten op jouw route. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossingen om hem of haar zo lang mogelijk (zorg)onafhankelijk thuis te laten wonen. 

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor taken zoals wassen, aan- en uitkleden, het aan- en uittrekken van steunkousen of het aanbrengen van incontinentiemateriaal. Als er hulp nodig is bij de inname van medicatie, wondzorg, verpleegtechnische handelingen of palliatieve zorg, dan zorg je daar voor. Kortom, wat je voor een cliënt doet kan enorm verschillend zijn.

Wijkzorg in het kort:

 • Zorg verlenen bij cliënten thuis;
 • Denken in mogelijkheden, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen;
 • Zelfstandig werken, maar altijd kunnen rekenen op jouw team;
 • Multidisciplinaire samenwerking binnen Vivent;
 • Expert in specialistische wijkzorg;
 • Stimuleren van zelfredzaamheid.
“Ik vind het werk veelzijdig, geen mens is hetzelfde en je ontmoet verschillende culturen. Dat maakt dit werkt zo leuk.”
Linda Verhart
Verzorgende IG - Wijkzorg
Lees meer

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Deze verpleegkundigen werken ook in de wijk en zijn gespecialiseerd op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), (chronische) longziekten, wond, stoma, palliatieve zorg en oncologie.

Als gespecialiseerd verpleegkundige adviseer en begeleid je cliënten die een chronische of levensbedreigende ziekte hebben. Zij zijn gespecialiseerd in een bepaalde ziekte of aandoening. De juiste zorg geven is het allerbelangrijkste. Dit team is regionaal - en soms ook landelijk - betrokken bij projecten. Netwerken is ook erg belangrijk als je als gespecialiseerd verpleegkundige werkt. Aangesloten zijn en blijven bij de paramedische disciplines, multidisciplinaire contacten en ketenpartners. En er is een nauwe samenwerking met gespecialiseerde artsen, huisartsen, paramedici en andere multidisciplinaire hulpverleners. Ook geven zij instructie of voorlichting aan cliënten, naasten of andere zorgexperts.

Dit doe je als gespecialiseerd verpleegkundige binnen jouw expertisegebied:

 • Longziekten: je adviseert, instrueert en begeleidt cliënten met astma en COPD in de thuiszorg. Vaak ook op lichamelijk en psychosociaal vlak.
 • Wond en stomazorg: je adviseert, ondersteunt en begeleidt collega’s op het gebied van wondgenezing of stomazorg en het omgaan met de gevolgen van een wond. 
 • Oncologie en palliatieve zorg: je bezoekt oncologische en palliatieve cliënten thuis.   
 • Casemanagement Dementie: je begeleidt cliënten thuis waarbij dementie gediagnosticeerd is en hun naasten.
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH): je adviseert, ondersteunt en begeleidt cliënten thuis waarbij in de loop van het leven hersenletsel is ontstaan. Je geeft inzicht in - en leert omgaan - met de gevolgen.

Technisch Thuiszorg Verpleegkundige TTV

De speciaal opgeleide verpleegkundigen van het Technisch Thuiszorg Verpleegkundige team (TTV) van Vivent bieden 24/7 speciale zorg die je normaal misschien alleen in het ziekenhuis zou verwachten. Het TTV team is de schakel tussen het ziekenhuis en de zorg thuis. In dit team verpleeg je baby’s, kinderen en volwassenen. Je creëert een meerwaarde en rust in de meest ingrijpende situaties of levensfase. Dat maakt dit werk zo bijzonder. 

Je werkt in het gehele werkgebied van Vivent. Allerlei complexe verpleegtechnische en verpleegkundige handelingen komen aan bod. Denk aan oncologische systeembehandeling thuis, bloedtransfusies, katheters, palliatieve sedatie en pijnstilling. Ook ben je adviserend aan collega's, huisartsen en andere samenwerkingspartners.

Meer over het TTV team

Gespecialiseerd Thuisbegeleiders (GTB)

De Gespecialiseerd Thuisbegeleider biedt kort- of langdurende begeleiding en ondersteuning aan mensen thuis die de regie op het dagelijks leven kwijt zijn. De doelgroep die je tegenkomt zijn mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen, psychosociale problemen, risico en multi- probleem gezinnen, overbelaste mantelzorgers en mensen met dementie en hun omgeving. Als gespecialiseerd thuisbegeleider kom je soms in bijzondere en complexe situaties terecht. Denk aan het huis van een extreme verzamelaar of van iemand met veel achterstand in het huishouden. Samen met de cliënt pak je de problemen aan, breng je weer structuur in het dagelijks leven aan en maak je situaties leefbaar.

“Wij komen bij de mensen achter de voordeur. Ik merk dat er heel veel uit kan komen als cliënten zich veilig bij mij voelen.“
Natascha Kerkhoven
Gespecialiseerd thuisbegeleider

Vacatures Wijkzorg