Jouw expertise: Jonge Mensen met Dementie

Dementie is een combinatie van symptomen, waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Bij dementie sterven (verbindingen tussen) zenuwcellen in de hersenen af. De hersenen functioneren daardoor niet meer goed. In eerste instantie merkt de cliënt dat vaak aan problemen met het geheugen. Daarna krijgt de persoon met dementie problemen met denken en met taal. Dementie kan ook invloed hebben op het karakter en het gedrag van iemand.

Jonge Mensen met Dementie (JMD)

In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Dementie op jonge leeftijd begint meestal op een leeftijd tussen 40 en 65 jaar. We spreken van jonge mensen met dementie als de diagnose dementie wordt gesteld als iemand jonger is dan 65 jaar. Dementie in deze vitale levensfase heeft een grote impact, op de cliënt zelf, maar zeker ook op zijn of haar omgeving.

Impact op het dagelijkse leven

Bij jonge mensen met dementie vallen veranderingen in het gedrag soms meer op dan de problemen met het geheugen. Iemand functioneert niet goed meer op het werk of krijgt zaken niet op tijd af. Ook thuis merken mensen veranderingen, zoals bij het huishouden of in de manier waarop iemand zich gedraagt of praat. Iemand met dementie neemt bijvoorbeeld ineens geen initiatief meer of vertoont ontremd gedrag. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. De ziekte kan progressief verlopen, de cliënt kan dus snel achteruit gaan. Door de voortschrijdende hersenaandoening wordt iemand met dementie langzaam maar zeker afhankelijk van de zorg van anderen. Ook al staan ze vaak nog middenin de maatschappij, hebben ze een huis, wellicht een baan en nemen ze nog actief deel aan het verenigingsleven. 

“Ik vind het belangrijk om een band en vertrouwen op te bouwen en hierdoor een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan zijn of haar kwaliteit van leven.” 
Ghis Boot
Casemanager JMD

Zorg op maat

Dementie kent verschillende stadia. Dat betekent dat de cliënt verschillende soorten hulp of zorg nodig heeft en krijgt, afhankelijk van de fase waarin die zich bevindt. Jonge mensen met dementie die nog thuis kunnen blijven wonen worden geholpen door een wijkverpleegkundige en casemanager. De wijkverpleegkundige in de wijk is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen. Zij kijkt samen met de cliënt en het netwerk hoe de zorg en ondersteuning geregeld kunnen worden. Na de diagnose JMD verwijst de wijkverpleegkundige de cliënt met een indicatie door naar de casemanager jonge mensen met dementie. De casemanager bezoekt de cliënt vervolgens thuis. Centraal staat de vraag wat de cliënt en zijn omgeving nodig heeft en wat de toekomst brengt. De casemanager is ook het klankbord voor de cliënt en luistert naar zijn of haar verhaal.

Dagbehandeling JMD

Als een jong iemand met dementie nog thuis woont kan die ook gebruik maken van de dagbehandeling bij Vivent. Onze behandeling richt zich op prettig, veilig en verantwoord kunnen wonen in de thuissituatie. Dagbehandeling kan ook helpen om lichamelijk en geestelijk beter te functioneren en meer structuur of een passende invulling van de dag te vinden. Bij Dagbehandeling JMD is er juist vanwege fysieke fitheid veel ruimte voor beweging en fysiotherapie. Het behandelprogramma bestaat uit fysio- en bewegingsgroepen, gespreksgroepen, een klus-en doe programma, mediatraining, geheugentraining en kook- en ontspanningsactiviteiten. De groepen worden begeleid door diverse therapeuten.
Individuele behandeling en groepsbehandeling vinden plaats in sessies met diverse therapeuten. Er zijn gespecialiseerde professionals aanwezig om samen met de cliënt en naasten naar een optimale behandeling te zoeken. Daarbij horen passende activiteiten, therapieën en advies.

“Iets voor de familie en de cliënt betekenen, ze verliezen al zoveel.” Joke, werkte 16  jaar op de dagbehandeling en hielp de afdeling mee opzetten.
Joke
Begeleider Dagbehandeling JMD
Lees meer

Verpleegafdeling Kattenbosch

Vaak is echter de thuissituatie niet meer houdbaar. Dan kan de cliënt bij ons terecht op de verpleegafdeling Kattenbosch in Vivent Mariaoord. Vivent Mariaoord is gelegen aan de rand van Rosmalen in het mooie natuurgebied Hooge Heide. In het grote gerenoveerde gebouw, schuilt een wereld op zich.
De afdeling Kattenbosch is een woonzorgvoorziening voor 30 jonge mensen (50-75 jaar) met dementie. Wij bieden hen hier verblijf, zorg en behandelingen. Niks is standaard bij ons. Dat vraagt van jou om creatief te zijn, empathisch en te zoeken naar wat wel kan zonder hierbij welzijn en kwaliteit van leven uit het oog te verliezen. Een belangrijk onderdeel van je werk als verzorgende IG of verpleegkundige op deze afdeling is het contact met mantelzorgers. Vaak is er sprake van overbelasting en is het aan jou om hen zoveel mogelijk te betrekken, goed contact te onderhouden en goede begeleiding te geven. Je bent verzorger en contactpersoon voor een aantal bewoners en tegelijkertijd begeleider voor mantelzorgers. We vinden het belangrijk dat ook de familie zich welkom voelt. Familieparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel.

Prezo keurmerk

Trots zijn we op ons PREZO keurmerk. Dit betekent dat we uitblinken in cliënttevredenheid, structurele verbetering van prestaties voor cliënten en optimale zorg aan jonge mensen met dementie

Vacatures Jonge Mensen met Dementie