Directeur zorg (twee posities)


Afdeling Staf- en Ondersteunende diensten
Team Management Team Vivent
Uren per week 36
Plaats Rosmalen
Einddatum 29-10-2020
Salaris max €8.146,47
Opleidingsniveau WO

Intro

Vivent is expert op het gebied van zorg aan jongere en oudere mensen met psychogeriatrische problematiek, niet aangeboren hersenletsel, revalidatie en complexe lichamelijke aandoeningen en specialistische thuiszorg. In alle fases van het ziekteproces bieden onze zorgprofessionals de juiste zorg. Vivent heeft twee divisies, deze hebben beide een directeur, een divisie Intramurale Zorg (langdurige zorg) en een divisie Extramurale Zorg (thuiszorg). Deze divisies zorgen er dagelijks voor dat de cliënten/bewoners van Vivent op het juiste moment de juiste zorg ontvangen. Zo halen we samen het beste uit de dag!

De huidige divisie directeur intramuraal maakt een volgende stap in haar loopbaan en de positie van divisie directeur extramuraal wordt al gedurende langere tijd ad interim ingevuld. Voor beide divisies zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur.

Functie omschrijving

Als directeur ben je binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de divisie. De functie heeft een strategisch en ondernemend karakter waarbij je werkt vanuit zowel de besturingsvisie als het strategisch kader en kernwaarden. Hierbinnen staat de relatie cliënt – zorgprofessional centraal en is er ruimte voor het vakmanschap van de zorgprofessional.

De divisie intramuraal telt zes managers, de extramurale divisie vier. Op een inspirerende en verbindende manier geef je leiding aan deze managers. Samen zijn jullie faciliterend aan de teams. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van externe contacten, het doen van projecten en bedrijfsonderdeel-gebonden taken. Naast de voordehand liggende interne contacten (zoals Raad van Bestuur, collega directeur, stafhoofden et cetera) ben je ook duidelijk extern gericht. Deze externe contacten (zoals gemeenten, collega zorgaanbieders en zorgverzekeraars) onderhoud je op zowel strategisch als tactisch niveau.  

Focus divisie intramuraal
Voor 2021 ligt de focus voor de divisie Intramuraal enerzijds op voortzetting en borging van het persoonsgericht en methodisch werken met de daarvoor ontwikkelde structuur in kwaliteitsteams en divisieberaad en het verder ontwikkelen van daarbij horende eenvoudige procedures. Anderzijds op het onderscheidend optreden van Vivent als werkgever. Door in te zetten op functiedifferentiatie ontstaat er meer werkplezier en kwaliteit in onze steeds complexer wordende zorg. Vivent kan zich op deze manier nog verder ontwikkelen als expert op haar doelgroepen.

Focus divisie extramuraal
De extramurale divisie borgt dit jaar de organisatorische veranderingen die vorig jaar middels het project Toekomst Bestendige Thuiszorg zijn ingezet. Dit project heeft als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de divisie financieel rendabel te maken, professionals verantwoordelijk te laten zijn voor de organisatie van zorg en alle ondersteunende processen hierop af te stemmen. Een belangrijk thema voor de komende jaren de leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. Externe profilering en inzetten op regionale samenwerking is één van de speerpunten.

Over Vivent
In het afgelopen jaar is er een belangrijke koerswijziging binnen Vivent ingezet. We zetten in op het zelf organiserend vermogen van onze medewerkers, professionaliteit en eigenaarschap, zodat dat de verantwoordelijkheid voor de zorg bij de professionals op de werkvloer ligt en dat zorg gerelateerde bevoegdheden dicht bij het zorgproces  blijven. Wij zetten onze ervaring en expertise in en blijven hierin investeren. Samen met onze zorgprofessionals bepalen onze cliënten / bewoners welke zorg iemand nodig heeft en hoe we daar met alle betrokkenen invulling aan geven. We werken vanuit de kernwaarden; Aandacht, Eigenaarschap en Werkplezier.

Wie ben jij?

  • Academisch niveau.
  • Werkervaring in een soortgelijke functie en/of  specifiek de thuiszorg en/of langdurige (intramurale) zorg
  • Kritische houding, ondernemend, verbindend, analytisch

Een uitgebreide profielschets is beschikbaar. Deze is op te vragen via werving@vivent.nl of nummer 06 52 60 91 96.
Na het lezen van het profiel behoefte aan meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Pieter Hermsen, bestuurder Vivent, 06-42899104.

Procedure
De gesprekken zijn gepland op 9 en 10 november (1e ronde) en 12 en 16 november (2e ronde).

Wij bieden

  • Een contract voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van 2 maanden).
  • Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden.
  • Reiskosten vergoeding conform CAO VVT
  • Een eindejaarsuitkering van 8,33%
  • Ruim 32 verlofdagen (inclusief feestdagen, bij een 36-urige werkweek).
  • Een Viventpas waarmee je korting krijgt bij diverse winkels en organisaties in en Bosch en omgeving.
  • Deze functie is gewaardeerd in FWG75 (max. €8.146,47 per maand, op basis van een 36-urige werkweek).

CAO

Vivent valt onder de CAO voor Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat.


SOLLICITEER

SOLLICITEER

Renske Razenberg

Recruiter


Vragen over de functie?

Pieter Hermsen

Bestuurder Vivent

Vacature delen


 
 
 
 

Adres

Werken bij Vivent
Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen

Contact

werving@vivent.nl

Lieke Keijzers
06-52 609 777

Renske Razenberg
06-52 609 196

Volg ons

www.vivent.nl

© 2020 Werken bij Vivent. Ontwikkeld door Recruition. Alle rechten voorbehouden